Sửa chữa nhà trở thành nghề ăn nên làm ra tại Hà Nội

Kinh tế xã hội phát triển kèm theo nhu cầu rất lớn về sửa nhà, sơn lại nhà đã đưa dịch vụ này phát triển mạnh tại thủ đô Hà Nội

(1) Bài nói chuyên tại Đại hội lần thứ II Hội nhà báo sửa chữa nhà Việt Nam, 1959. sửa chữa nhà

sua chua nha

Rõ ràng ở mỗi đối tượng, mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh, Hổ Chí Minh đều có một cách nói riêng.

Nhưng lác động cuối cùng của văn chương Hồ Chí Minh là ai cũng hiểu được. Từ mộl vị đại trí thức dến người dân còn mù chữ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công chúng, của hiệu quả, nên cái bệnh, cái hại thường được Hồ Chí Minh nêu và nhắc đi nhắc lại với sự gay gắt ít thấy là viết không cho quần chúng xem. “Họ viết, họ vẽ để họ xem thôi”..  “Tục ngữ nói “đàn gảy tai trâu”, là có ý chê người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu thì chính người đó là “trâu”…”.

Đây chính là điểm quy tụ cho ta hiểu tính nhãn dãn ở nội dung Bác viết, và tính nhân dân theo quan niệm Bác đề ra. Chú ý đến công chúng, Bác nêu cao ý nghĩa phục vụ của sửa nhà văn thơ. Văn thơ ấy sửa nhà

sua nha

quần chúng phải hiểu và yêu mến, như ý kiến Lênin đòi hỏi ở một nền văn học vô sản.

Có cần nêu thêm: chính nét đặc sắc ở văn thơ Hồ Chí Minh là sự ngắn gọn, giản dị. Và khi nêu cách viết, khi lý luận, Bác cũng yêu cầu ngắn gọn, giản dị, tránh khoe khoang. Sính dùng chữ, dùng tiếng nước ngoài. Dài dòng, dây cà ra dây muống. Khó hiểu, khó nghe.11 Cần ngắn gọn, giản dị, vì lẽ văn chương phải đến với quần chúng, phải được quần chúng hiểu.

Một lẽ nữa: Hồ Chí Minh là người mà toàn bộ tâm hồn và tính cách toát lên sự giản dị. Nhưng đây là một sự giản dị không dễ có. Giản dị như sự kết tinh của mọi vẻ đẹp. Như ánh sáng dịch vụ sơn nhà trắng là hòa sắc dịch vụ sơn nhà  của bảy màu.

Từ cách giải quyết đúng đắn và linh hoạt hai vấn đề cơ bản trong mối quan hệ vãn nghệ và chính trị, văn nghệ và công chúng, ta sẽ thấy Hồ Chí Minh là người quan tâm và thực hiện triệt để sự gắn bó giữa nội

You might also like

Leave a Reply